Ga naar de inhoud

Ontmoeting & dialoog

  Dieper inzicht & perspectief

  Ontmoeting & dialoog helpt om elkaar te begrijpen, thema’s open bespreekbaar te maken, meer zicht te krijgen op het geheel, verschillende perspectieven, een hoopvolle toekomst en op wat werkt. Om te onderzoeken hoe samen leven in tijden van crisis eruit ziet, wat mogelijk en nodig is, zich ontvouwt. Om opnieuw buurt te maken, bubbels te verbinden, polarisatie tegen te gaan en met elkaar verder te komen in opgaves. 

  Werelden verbinden in gesprekken

  Zoek je iemand die meedenkt & werkt in ontwerp en co-creatie van ontmoeting, een goed gesprek tussen verschillende werelden en perspectieven? Ook waar het spannend is en wringt. Met vragen en thema’s die de kern raken? Zoek je hulp in de voorbereiding, uitvoering, begeleiding en/of het faciliteren van een gesprek met perspectief? Heb je behoefte om te sparren over een aanpak? Wil je een lokaal dialooginitiatief starten? Zoek je een (online) workshop, training of werksessie? Neem contact op.

  Nieuwe toekomst verbeelden & vormgeven

  Wil je in dialoog met en van elkaar leren en verder komen? Met elkaar een nieuwe toekomst verbeelden en vormgeven? Een dialoogbijeenkomst met nagesprek ervaren om te ontdekken wat waarderend onderzoek brengt. Laat je inspireren door anderen, luister naar verschillende perspectieven en ontdek wat werkt en mogelijk is. 

  Een gericht initiatief vormgeven

  Wil je in co-creatie een gericht dialooginitiatief ontwikkelen rond een thema/opgave, met vrijwilligers en partners? Meer bezieling in wijk/buurt/gemeenschap, een lokale welzijnseconomie bouwen, meer diversiteit en inclusie, (on)gelijkheid of financiële redzaamheid bespreekbaar maken? Met gemeente, welzijnorganisaties, woningbouwcorporaties, bedrijven, zorg, onderwijs, bewonersorganisaties, bibliotheken een ontmoetingsplek vormgeven? Dialoog mogelijk maken rond een opgave in je (netwerk)organisatie, stad, regio, netwerk, wijk, buurt? Wil je in je gemeente, europees of internationaal verband een dialooginitiatief starten voor vrede, veiligheid, verzoening? Neem contact op.

   Meer vormen van ontmoeting & gesprek 

  Onafhankelijke ruimte voor dialoog 

  Het ontwikkelen en realiseren van lokale organisaties, platforms, dialoogpleinen en platforms voor publieke dialoog biedt ruimte voor het lokaal zaaien, oogsten en verder brengen van ontmoeting & dialoog. Zodat mensen die elkaar niet vanzelf tegen komen elkaar kunnen ontmoeten in een open gesprek over thema’s die leven, en met elkaar een nieuwe toekomst vorm kunnen geven. Gedragen door de positieve energie van een gemeenschap van mensen met passie voor dialoog is er een plek in de publieke ruimte, het systeem waar verschillen open besproken en verdiept kunnen worden. Waar nieuwe inzichten, beweging en verbondenheid kan ontstaan. Waar wrijving glans kan krijgen. Waar mensen die gesprekken vormgeven en begeleiden volgens de dialoogaanpak gemeenschappen versterken en verder brengen.  

  Kennis delen en doorontwikkelen

  Verzorgen van trainingen en verdiepingsworkshops, live en online, in het Nederlands en Engels voor het delen en doorontwikkelen van dialoogkennis. Ontwikkelen en verzorgen online aanbod waarderende dialoog voor specifieke doelgroepen rond thema’s/opgaves. Workshops over de kunst van het luisteren rond verschillende vormen van dialoog: Socratische gesprekken, Ubuntugesprekken, Deep Democracy, Straatgesprekken, Democratische vernieuwing en meer. Advies en begeleiding van lokale, interculturele en transnationale dialooginitiatieven. Faciliteren van dialogisch leren en werken en intervisie.