Ga naar de inhoud

Wat is een waarderende dialoog?

  Een waarderende dialoog is een onderzoekend gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Over een kwestie of onderwerp dat de deelnemers boeit of bindt. Kenmerkend is het ontstaan van inzichten die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren en open ervaringen delen liggen aan de basis hiervan. Iedereen doet mee, brengt een andere ervaring en eigen kijk op het onderwerp in.

  De kracht van de dialoog is het samen benutten van de afzonderlijke bijdragen. Deelnemers leren van ervaringskennis, van het luisteren naar – en onderzoeken van de verschillende ervaringen, gezichtspunten en perspectieven. Het onderzoek naar de achtergronden van deze gezichtspunten vergroot de collectieve wijsheid en is de kern van de dialoog.

  Voor positieve energie, collectieve kennis en kracht

  De waarderende dialoogaanpak waardeert verschillende perspectieven en brengt nieuwe inzichten vanuit een groter geheel. Het is een veelzijdige en praktische veranderaanpak die positieve energie en ervaringskennis vrijmaakt, verschillende elementen combineert om collectieve kennis, kracht en wijsheid te vergroten.

  Een waarderende dialoog vindt plaats in kleine groepen van circa 6 à 8 deelnemers, meestal onder leiding van een getrainde gespreksleider.  De waarderende dialoog onderzoekt ervaringen en verlangens vanuit eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid van deelnemers.

  Samen werken aan een nieuwe toekomst

  De waarderende dialoogmethodiek is een cyclische veranderaanpak die verschillen tussen mensen waardeert, positieve energie brengt en mensen in een open gesprek op gelijkwaardige basis verbindt.  Om in kleine groepen en kringen mogelijkheden en talenten te ontdekken, te onderzoeken wat werkt, concrete handelingsperspectieven te onderzoeken en realiseren in de richting van een hoopvolle toekomst. Om met en van elkaar te leren, experimenteren en vooral ook te doen. Om met (ervarings)kennis vanuit verschillende perspectieven samen verder te komen.  Dromen dichterbij te brengen die passen bij wat we willen, kunnen en wat nodig is.

  In een cyclus van vier stappen als basis

  De basisvorm van de waarderende dialoog bestaat uit een cyclus van 4 stappen.

  1. Introductie & kennismaken. Introductie op het thema & context en doel. Kennismaking met de dialoog en elkaar als basis voor het gesprek.
  2. Ervaringen delen (vertellen). Verschillende ervaringen vertellen, onderzoeken op overeenkomsten & verschillen en waar het om draait.
  3. Dromen (verbeelden). De ideale toekomst beeldend beschrijven zodat iedereen deze voor zich kan zien, wat hier anders is.
  4. Doen (vormgeven). Deelnemers delen wat ze nu/morgen zelf en samen met anderen gaan doen om die toekomst dichterbij te brengen

  Afhankelijk van context en doel is variatie mogelijk. Vaak wordt gestart met inspiratie op het thema die aanzet tot persoonlijk onderzoek. Na afloop worden opbrengen vaak centraal geoogst en geëvalueerd. Vaak is er ook een eigenaar, initiatiefnemer die het thema introduceert, achtergrond en context toelicht, na afloop de opbrengsten verzamelt en met de resultaten aan de slag gaat, het vervolg oppakt.

  Theoretisch en praktisch fundament

  De waarderende methodiek is gebaseerd op Appreciative InquiryU-Theorie, positieve gezondheid en de positieve psychologie. De methodiek sluit aan bij de ABCD-methodiek, wordt toegepast in Participatief actieonderzoek en waarderend leren, samen werken en veranderen. De waarderende dialoogmethodiek is bewezen effectief in verschillende praktijken en breed bekend geworden door de Week van de Dialoog.

  Begeleiding van een waarderende dialoog

  Een open dialoog, echt luisteren en je uit durven spreken stelt eisen aan de ruimte, veiligheid en vertrouwelijkheid. Een dialoogtafel wordt vaak begeleid door een onafhankelijk begeleider die de methodiek toelicht, randvoorwaarden, dialoogprincipes en het proces bewaakt. Placemats helpen om de dialoogprincipes gezamenlijk te bewaken. Dialoogbegeleiders worden van te voren getraind in het begeleiden van een dialoog, oefenen met elkaar, nemen ook deel aan intervisie en verdiepingsworkshops.  Bekijk het trainingsaanbod.