Ga naar de inhoud

Expeditie Gemeenschapskracht

  Energie en kracht van bewoners

  Gemeenschapskracht is de energie die vrijkomt als bewoners elkaar helpen, middelen delen om steeds meer doelen beter te bereiken. Zich inzetten voor wat aan het hart gaat, de moeite waard is. Anderen inspireren om aan te sluiten en mee te doen. Ruimte krijgen om verlangens op eigen wijze vorm te geven, om op verschillende terreinen waarde toe te voegen. De collectieve kennis, kunde en kracht die beschermt bij verlies, discriminatie, uitsluiting, eenzaamheid en polarisatie. Ontdek in ontmoeting & dialoog wat er allemaal al is, energie geeft, verder mogelijk en nodig is in jouw praktijk, wijk, buurt. Laat je inspireren door de geestkracht van bezielde gemeenschappen voor nieuwe vormen van leiderschap. De maatschappij is sterker dan de overheid.

  Coöperatieve beweging van lokale initiatieven

  Bewonersinitiatieven denken en werken vaak vanuit een coöperatieve gedachtegoed (commons) aan meer rechtvaardige verdeling van grond, wonen, gezondheid, werk, onderwijs en geld. In lokale broedplaatsen, labs, buurtcoöperaties en coöperatieve ondernemingen wordt vanuit gedeeld eigenaarschap een toekomst vorm en inhoud gegeven die socialer & duurzamer is, meer maatschappelijke waarde creëert en opbrengsten ten goede laat komen aan lokale gemeenschappen. Aan een zorgzame leefomgeving, prettig samen leven, (sociale) verduurzaming, brede welvaart en een lokale welzijnseconomie. Deze transitie vraagt verandering van het speelveld, versterking van de positie van inwoners, investeren in lokale gemeenschappen, verbinding en creatief ondernemerschap. Infrastructuur, randvoorwaarden en kennis om gemeenschapskracht tot groei en bloei te brengen zijn volop in ontwikkeling.

  Investeren in mensen en relaties

  Mensen maken de stad, wijk, het dorp, de school, het werk, de straat, het groen, het feest. Investeren in mensen, bewoners & vrijwilligers die blijven is de moeite dan ook waard. Meer mensen, talenten en behoeften ontdekken, betrekken, ruimte geven om mee te doen, praten en beslissen geeft initiatieven, bewoners en vrijwilligers meer kracht. Meer mogelijkheden om aan te sluiten, erbij te horen, mee te doen, van betekenis te zijn brengt meer creativiteit, diversiteit, verrassing en plezier. Meer emancipatie, persoonlijke en collectieve ontwikkeling door met en van elkaar leren in een eigen wijkinloop, wijkacademie, ouderinitiatief, emancipatieacademie, dialooghuis. Ontdek wat investeren in ontmoeting & dialoog, meer inclusie en diversiteit jouw initiatief, praktijk, mensen brengt.

  Bewoners nemen regie en eigenaarschap

  Bewoners nemen initiatief, regie, eigenaarschap en verantwoordelijkheid met echte ‘trekkers’ die mensen binden en expertise aantrekken. Investeren in wat energie geeft en gaan uit eigen beweging aan de slag. Gemeenschapsgevoel, gezamenlijke identiteit en coöperatief begint met urgentie, een collectief doel en gezamenlijke ambitie. De verbondenheid, kennis, kunde en kracht van bewoners groeit in kampvuur-gesprekken, open ontmoetingen, actieonderzoek en vooral doen. In spel, creatieve sessies, expedities en op safari een nieuwe toekomst realiseren. Een gedeelde toekomstvisie met inspirerende verhalen inspireert meer mensen om aan te sluiten, op gelijkwaardige basis mee te doen, zelf een initiatief te starten en samen aan de slag te gaan. Ontdek hoe je gemeenschapskracht in de praktijk brengt. Welke expeditie, gesprekken, vieringen, activiteiten, initiatieven passen en werken.

  Met elkaar een gebied ontwikkelen

  Met elkaar leren hoe je een zorgzame gemeenschap kunt bouwen, geldstromen lokaal kunt laten werken, met positieve gezondheid aan de slag kunt, een sociale infrastructuur kunt ontwikkelen. Je laten inspireren door mensen, praktijkverhalen, andere perspectieven en ontdekken wat werkt, mogelijk is en wat dit vraagt. Om werkendeweg met de kracht, kunde en kennis van de gemeenschap verder te komen. Een inspirerende visie te ontwikkelen. Het gebied, mensen, initiatieven en praktijken ontdekken en in kaart brengen in de vorm van een expeditie, safari, ontdekkingstocht werkt. Samen ontdekken wat er is, gebeurt, bruist, groeit en bloeit, anders kan en mogelijk is. Wat een ieder kan en wil bijdragen aan talent, expertise, creativiteit, denk- en doekracht in activiteiten. Hoe Samenwerken in de wijk en Samenwerken in de energietransitie werkt.

  Collectief onderzoeken & leren

  Dialogisch met en van elkaar leren om de collectieve kennis en wijsheid te vergroten, gemeenschappen te versterken en samen verder te komen. Met bewoners, professionals en vrijwilligers delen wat je meemaakt, bezighoudt en hebt en je door anderen laten inspireren. Ontdekken wat werkt, anders kan en nog meer mogelijk is. Een gezamenlijke infrastructuur realiseren om dromen en plannen uit te werken en thema’s vanuit verschillende invalshoeken te belichten. In actieonderzoek nieuwe perspectieven onderzoeken, in beeld brengen en verdiepen. Om verder te komen in Leiderschap, regie en zelforganisatie, Inclusief & divers samenleven, Samen werken in de wijk, Gemeenschapskracht in de praktijk, Burgerparticipatie & Democratische vernieuwing. Met trainingen, workshops, labs, intervisie en wandelcoaching.

  Gemeenschapskracht in de praktijk

  Wil je de werkende principes van gemeenschapskracht leren kennen en in de praktijk brengen? Ontdekken wat werkt voor jezelf, de mensen om je heen, je initiatief, netwerk, en de samenleving? Aan de slag met wat in jouw gemeenschap de moeite waard is, aandacht vraagt? Neem contact op.

  Masterclass ‘Gemeenschapskracht in de praktijk’

  Gemeenschapsgericht leiderschap

  Geestkracht van bezielde gemeenschappen (Geert Schmitz, gemeentesecretaris) >>>