Over Wilma

Ik verbind mensen en werelden en boek duurzame resultaten in complexe omgevingen. Ik breng mensen met elkaar in gesprek om samen verder te komen in lastige thema’s en opgaves. 

Dat doe ik in verschillende rollen: als coach, coördinator, procesbegeleider, ontwikkelaar, strategisch adviseur, trainer,  bestuursecretaris, gespreksleider en kwartiermaker. Vanuit mijn achtergrond als ontwikkelingspsycholoog, informatiekundige & dialoogadviseur.

Mijn ervaring heb ik opgedaan in het publieke domein, onderwijs, zorg, kennis, ICT en bedrijfsleven. Als professional, actieve bewoner/burger en mens.

Ik maak gebruik van verschillende interventies om mensen, teams, organisaties en werelden te versterken, verbinden en verrijken. Voor bewustwording en het bespreekbaar maken van wat speelt. Voor het delen van werelden, breder inzicht en zichtbaar maken van mogelijkheden. Voor ontwerp en co-creatie van verandering met alle betrokkenen. Ik werk graag aan concrete resultaten in goede samenwerking met alle betrokkenen. 

Iedereen ziet maar een stukje >>>

Ik  hou van netwerken, verrassende ontmoetingen en nieuwe werelden ontdekken zonder ver te hoeven reizen. Van dialoog zaaien & cultiveren, gedeelde gronden hiervoor vruchtbaar maken en het ritme van seizoenen. 

Interesse in wat mensen beweegt, naar hoe levens lopen, hoe culturen zich ontwikkelen en naar de grotere bewegingen houden me gaande. Ogenblikken van verwondering, ontvankelijkheid, kwetsbaarheid en aangeraakt worden koester ik. 

Wat de moeite waard is voor mezelf, de mensen om me heen, de gemeenschap, het grotere geheel en toekomstige generaties geeft me richting. Om stap voor stap een betere toekomst dichterbij te brengen met positieve energie, collectieve wijsheid en verschillende talenten. Ik sta open voor andere perspectieven en inzichten en wat er op mijn pad komt. 

Een betere toekomst dichterbij brengen >>>