Ga naar de inhoud

Inclusief & divers samen leven

  Iedereen wil van betekenis zijn, meedoen, meepraten, meebeslissen en erbij horen. Bij de samenleving, een organisatie, team, samenwerkingsverband, netwerk, gemeenschap in wijk, buurt of straat. De waarde van inclusie en diversiteit wordt steeds meer gezien en krijgt vorm in nieuwe functies, nieuw leiderschap, cultuurtrajecten en initiatieven die andere perspectieven belichten. Die vanuit een andere blik op geschiedenis een nieuwe toekomst vormgeven.

  Inclusie begint bij je zelf

  Inclusie begint bij jezelf. Bij bewustwording en bespreken van ongemak met mensen van buiten je bubbel. Bij het betrekken en ruimte geven aan divers talent in samenspel en ‘jamsessies’. In gesprek gaan over inclusief samen leven en werken in jouw context, rond een actuele vraag, gebeurtenis. In actieonderzoek, het delen en verbeelden van naar nieuwe perspectieven en verhalen.

  Wil je met inclusie en diversiteit aan de slag? Een idee, verschillen, ongemak bespreken, een vraag/thema verdiepen? In gesprek over klachten & bezwaren? Een dialoogbijeenkomst met partners voorbereiden? Zoek je een frisse blik, ander perspectief, coach, netwerk of context om met elkaar verder te komen?  Zoek je een training, leergang of workshop rond inclusie of diversiteit? Wil je met een team inclusief leiderschap vormgeven? Neem contact op.

  Andere mensen actief betrekken

  Meer diversiteit, inclusieve participatie, zeggenschap en (collectief) eigenaarschap op de werkvloer, in bedrijven, organisaties, wijken, netwerken en samenleving vraagt samenwerking. Ruimte en aandacht voor participatie van mensen die niet vanzelf meedoen, minder vertegenwoordigd zijn helpt tegen discriminatie, ongelijkheid, uitsluiting, polarisatie en eenzaamheid. Bijvoorbeeld in actieonderzoek met buitenstaanders om andere stemmen, geluiden te horen en de rijkdom van het ‘stille midden’ te ontdekken. In ontmoeting en dialoog rond klachten over discriminatie, in een gesprek over winterse vieringen. Door verhalen van de straat, werkvloer, ervaringsdeskundigen, collega’s in kaart te brengen, te onderzoeken op wat werkt, mogelijk en nodig is. Door nieuwe perspectieven te onderzoeken, in het licht zetten en verbeelden in participatiekunst. Zoek je iemand die meedenkt, werkt? Inspiratie, praktijkvoorbeelden, een netwerk, aanjager of handen?  Neem contact op!

  Spelenderwijs in gesprek

  Wil je spelenderwijs in gesprek over inclusie & diversiteit? Spanningen op de werkvloer, in relaties en contacten en de publieke ruimte bespreken? Onderzoeken hoe “iedereen” mee kan praten, mee kan beslissen en mee kan doen? In teams, samenwerkingsverbanden en rond initiatieven, netwerken en opgaven in stad, dorp, wijk en buurt. Zoek je begeleiding en/of maatwerk bij het spelen van het Jam Cultures Spel. Neem contact op.

  Spannende gesprekken

  Hoe kunnen we veilig samen werken, leven, leren en zorgen als het spannend is? De coronapandemie en maatregelen verhogen spanningen op de werkvloer, in privesfeer, wijken, buurten en samenleving. Veel mensen maken zich zorgen over corona, politiek, inkomen, immigratie, samenleven en wonen. Er is weinig vertrouwen in de politiek en er zijn veel meningsverschillen over corona. In spannende gesprekken is ruimte voor andere geluiden, ontmoeten we verschillende perspectieven aan tafel op gelijkwaardige basis in een dialoog met perspectief. Creëren we met elkaar de veiligheid en openheid die hiervoor nodig is. Doen we recht aan tegengeluiden, collectieve kennis en wijsheid. Met respect & ruimte voor verschil in meningen, ervaringen, tradities en perspectieven. We zoeken nieuwe mogelijkheden om met alle verschillen prettig samen te leven, werken, leren en zorgen.

  Nieuwe toekomst verbeelden

  In dialoog/gesprekken & waarderend actieonderzoek in beeld brengen hoe inclusief samen leven en weken er uit ziet en kan zien. Met jong, oud, nieuw en iedereen in/rond de organisatie, wijk, buurt. Wat dit betekent, mogelijk maakt en vraagt. Verschillende stemmen, geluiden, beelden, verhalen verdiepen en transformeren in een nieuw verhaal. Rond samen werken, leven, leren, wonen….  Actieonderzoek om nieuwe perspectieven te ontdekken, onderzoeken, verdiepen en verbeelden in participatiekunst. Zoek je een sparring partner voor ontwerp van waarderend actieonderzoek, een ontmoeting of dialoog? Een workshop? Voor het oogsten en helpen verder brengen van opbrengsten?  Neem contact op.

  Meepraten, meebeslissen en meedoen

  Kunnen meepraten, meebeslissen en meedoen in wat de moeite waard is helpt bewoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals in erbij horen, elkaar zien, de ander ontdekken en waarderen van verschillen. En kan uitmonden in een expeditie, initiatief of project dichtbij huis of verder weg. In samen werken in de wijk aan Gemeenschapskracht, aan Samen opgroeien, een Wilinjebuurt, Wijkwijzer, Beweegvriendelijke wijk, Buurtgezondheid of Wijkdialoog. Wil je initiatief nemen rond een thema/vraagstuk om met inclusie en diversiteit aan de slag te gaan? Ontdekken hoe gemeenschapskracht in de praktijk werkt? Een specifiek vraagstuk onderzoeken, verdiepen en verder brengen? Neem contact op.

  Inspiratie

  Diversiteit op de werkvloer vergroten >>>
  Inclusief leiderschap >>>
  Inclusief samen werken >>>
  Diversiteitsbeleid >>>
  Een gesprek is nog geen dialoog >>>