7/12 Echte burgerparticipatie, wat werkt?

Laat je inspireren door ervaringen in andere gemeenten, collega’s uit andere organisaties, andere perspectieven en ontdek wat werkt in burgerparticipatie. Deel ervaringen en dromen, ontdek wat er mogelijk is en wat dit vraagt van betrokkenen. Om met en van elkaar te leren en verder te komen in democratische vernieuwing. Met speciale aandacht voor ontwerp en co-creatie met betrokkenen.

Woensdag 7 december 2021, van 13:00 – 15:30 uur online via zoom!

Beleef een waarderende dialoog

Je ervaart wat waarderend onderzoek met collega professionals uit het hele land brengt. We  delen ervaringen en dromen en sluiten af met het oogsten van inzichten en vervolgacties. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en een vervolg voor je eigen praktijk.

Zwolse lessen

We laten ons inspireren door het praktijkverhaal, ervaringen en lessen van Marijn Seuters, Raadsadviseur Fysieke Leefomgeving, Omgevingswet en  Inwonerbetrokkenheid bij de Gemeente Zwolle.

Programma

9:00 Welkom & introductie, Francisca Frenks
9:15 In gesprek met Marijn Seuters, Raadsadviseur Zwolle over inwonersbetrokkenheid.
9:45 Kennismaken & ervaringen delen
10:45 Ideaalbeelden van burgerparticipatie & wat dit vraagt
11:00 Stappen en voorwaarden voor burgerparticipatie
11:15 Opbrengsten oogsten en reflectie
11:30 Afsluiting

Voor wie?

Speciaal voor professionals, raadsleden, maatschappelijke organisaties en (bewoners)initiatieven die een opgave hebben/zien in burgerparticipatie en democratische vernieuwing.

Participatie en democratische vernieuwing

Bewoners worden op verschillende manieren uitgenodigd om mee te denken en invloed uit te oefenen op beleid en hun leefomgeving. Vaak vanuit de participatieladder met een hiërarchie van participatievormen als denkraam. Belanghebbenden roeren zich ook op eigen initiatief in maatschappelijke opgaves, nemen posities in en zelf initiatief om het speelveld te veranderen. Wat brengt dit en vraagt dit? En wat werkt echt in participatie? Hoe betrek je “iedereen” op gelijkwaardige basis in maatschappelijke opgaven? Hoe ga je om met ongelijkheid, met verschillende belangen en gezichtspunten, kom je tot meer gelijkwaardige vormen van samenwerking, democratische vernieuwing, co-creatie van verandering in gedeeld eigenaarschap.