Diensten

Wandelcoach

Onderzoek vanuit een ontwikkelvraag wat werkt en mogelijk is, zodat talent de ruimte krijgt, kan groeien en bloeien, werkplezier en positieve energie toeneemt. Waardeer verschillen en werk vanuit een gezamenlijke ontwikkelvraag om positieve energie vrij te maken en het effect te vergroten.

Wijk/gemeente dialoog

Kom met professionals, bewonersorganisaties en gemeente tot een gezamenlijke visie voor de wijk/gemeente/buurt. Maak verschillen, eenzaamheid, armoede & ongemak bespreekbaar. Werk samen aan gezondheid, gelijkwaardige participatie, rechtvaardig samenleven, duurzaam wonen, vergroening & culturele diversiteit. 

Thematische ontdekkingsreis

Verruim je blik. Ontdek de waarde en wijsheid van verschillende perspectieven en krijg meer zicht in het geheel. Maak een gezamenlijk plan voor een ontdekkingsreis langs de velden, langs verschillende praktijken. Leer met en van elkaar en realiseer stap voor stap een gemeenschappelijk ideaal.

Socratisch gesprek

Onderzoek persoonlijke ervaringen rond een actueel thema dat leeft zoals leiderschap, elkaar aanspreken, verantwoordelijkheid nemen, verbinding of (zelf)sturing. Ontdek onderliggende regels en collectieve wijsheid aan de hand van persoonlijke voorbeelden in een verdiepend gesprek.

Denk ook aan

  • Bijeenkomsten, workshops, trainingen op maat rond een vraag(stuk), opgave of uitdaging;
  • Waarderend (actie)onderzoek;
  • Gezamenlijk leerwerktraject voor transformatie;
  • Netwerkontwikkeling, coalitievorming en kwartiermaken;
  • Begeleiding en advies

Voor wie?

  • Organisaties, ondernemers en samenwerkingsverbanden in zorg, onderwijs, wonen, welzijn, kennis, informatie & ICT;

  • Overheden, maatschappelijke organisaties, kennisnetwerken en coalities
  • Bewoners(initiatieven) en werkers in de publieke sector: wijken, buurten, gemeenten, regio‚Äôs, provincies, Nederland, Europa en wereldwijd;

Hoe?

Ik begeleid mensen, teams, bijeenkomsten en trajecten op maat. We starten met een kennismakingsgesprek om te onderzoeken of er een match is. Dit kan wandelend, online, telefonisch of in levende lijve. En zowel in het Nederlands als Engels.

In de uitvoering werk ik samen met Utrecht in Dialoog, Dyhme, Ella Vogelaaracademie voor gemeenschapskracht & Dialoogplein Nederland.

Ben je benieuwd of dialogisch werken past? Bij jou persoonlijk, je team, organisatie, opgave?