Ga naar de inhoud

Diensten

Wandelcoach

Ontdek hoe je wandelend in gesprek, tot rust en in beweging komt. Voor meer werkplezier, energie en impact. Wat hierin werkt, verbondenheid en voldoening geeft. Onderzoek mogelijkheden tot groei en bloei vanuit kracht. Wat er al is, mogelijk is en wat andere invalshoeken brengen. Hoe je in gesprek kunt met leidinggevende, samenwerkings-partners en opdrachtgevers. 

Samenwerken in de wijk

Samen werken in wijk en buurt aan wat er toe doet: positieve gezondheid, een sociale energietransitie, gezonde leefomgeving, actieve mobiliteit en democratische vernieuwing. Met professionals, bewoners, ondernemers, overheid en tussenheid een sociale basis en integrale toekomstvisie ontwikkelen voor een regio/wijk/gemeente/dorp/buurt. Op gelijkwaardige basis stap voor stap meer welzijn en geluk voor meer mensen realiseren. 

Ontwikkelen & leren

Leer met en van elkaar wat werkt, mogelijk en nodig is in een expeditie langs de velden, verschillende praktijken, in een regio. Hoe je ongemak & verschillen bespreekbaar maakt, meervoudig zicht krijgt op het geheel, op wat wel en niet werkt. Ontdek wat waarderend onderzoeken & leren waard is en brengt. Hoe je verder komt in opgaves rond actieve mobiliteit, gemeenschapskracht, inclusie & diversiteit & participatie

Socratisch gesprek

Verruim je blik. Onderzoek persoonlijke ervaringen rond een actueel thema dat aandacht verdient. Ontdek onderliggende regels en collectieve wijsheid  in een socratisch gesprek of moreel beraad aan de hand van persoonlijke voorbeelden. Ervaar zelf wat een goed gesprek over leiderschap, regie en zelforganisatie jou, je team, organisatie en samenwerkingsverband brengt.

Denk ook aan

  • Bijeenkomsten, workshops, trainingen op maat rond een vraag(stuk) of opgave;
  • Waarderend (actie)onderzoek & communitybuilding;
  • Kwartiermaken, coalitievorming, aanjagen, netwerkontwikkeling;
  • (Proces)begeleiding, regie, coördinatie en projectontwikkeling;
  • Leerwerktrajecten, intervisie en teamontwikkeling;

Voor wie?

  • Organisaties, ondernemers en samenwerkingsverbanden in zorg, onderwijs, wonen, welzijn, kennis, informatie & ICT;
  • Overheden, maatschappelijke organisaties, kennisnetwerken en coalities;
  • Bewoners(initiatieven) en werkers in de publieke sector: wijken, buurten, gemeenten, regio’s, provincies, Nederland, Europa en wereldwijd

Hoe?

Ik begeleid mensen, teams, bijeenkomsten en trajecten op maat. We starten met een kennismakingsgesprek om te onderzoeken of er een match is. Dit kan wandelend, online, telefonisch of in levende lijve. In het Nederlands of Engels.

In dialoogactiviteiten werk ik samen met Dialoogplein Nederland, Week van de Dialoog & Dyhme.

Ben je benieuwd of dialogisch werken past? Bij jou persoonlijk, je team, organisatie, opgave?