2/2: Samenwerken in energietransitie

Laat je inspireren door ervaringen in andere gemeenten, collega’s uit andere organisaties, andere perspectieven en ontdek wat werkt in samenwerking rond de energietransitie. Deel ervaringen en dromen, ontdek wat er mogelijk is en wat dit vraagt van betrokkenen. Om met en van elkaar te leren en verder te komen in de energietransitie. Met Jan de Rooij van de gemeente Culemborg als inspiratie en speciale aandacht voor ontwerp en co-creatie in dialoog met betrokkenen.

Beleef een waarderende dialoog

Je ervaart wat waarderend onderzoek met collega professionals uit het hele land brengt. We  delen ervaringen en dromen en sluiten af met het oogsten van inzichten en vervolgacties. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en een vervolg voor je eigen praktijk.

Warmtetransitie in de wijk, wat werkt?

We laten ons inspireren door het praktijkverhaal, ervaringen en lessen van Jan de Rooij, beleidsadviseur duurzaamheid en projectleider stedelijke vernieuwing bij de Gemeente Culemborg. Wat heeft Culemborg geleerd van Hoog Spel, de opstand tegen windmolens? Wat werkt wel en niet in een Wijk-uitvoeringsplan.

Programma

9:00 Welkom & introductie, Francisca Frenks
9:15 In gesprek met Jan de Rooij, Beleidsadviseur duurzaamheid en projectleider stedelijke vernieuwing Culemborg
9:45 Kennismaken & ervaringen delen
10:45 Ideaalbeelden van burgerparticipatie & wat dit vraagt
11:00 Stappen en voorwaarden voor burgerparticipatie
11:15 Opbrengsten oogsten en reflectie
11:30 Afsluiting

Voor wie?

Speciaal voor professionals, raadsleden, maatschappelijke organisaties en (bewoners)initiatieven die een opgave hebben/zien in de energietransitie.

Samenwerken in warmtetransitie

De energietransitie heeft een grote impact op het leven en de leefomgeving van mensen en levert spanningen op in dorpen & wijken. Hoe ga je om met verschillende belangen, wensen, ambities en mogelijkheden? Wat werkt hierin?

In het Klimaatakkoord (2019) zijn gemeenten aangewezen als regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Gemeenten werken nu met bedrijven, waterschappen, regio, provincie, netbeheerders,  woningcorporaties en bewonersorganisaties aan een Transitievisie Warmte, proeftuinen en aardgasvrije wijken.

Hoe kom je echt tot samenwerking met alle betrokkenen? Kun je een coalitie vormen en de warmtetransitie in co-creatie vanuit gedeeld eigenaarschap vormgeven? Wat werkt hierin wel en niet? Hoe kunnen we in dialoog met en van elkaar leren en verder komen in de warmtetransitie.