Lopende projecten

 • Samenwerken in de wijk
  In wijk, dorp, regio, buurt samen werken aan wat er toe doet: positieve gezondheid, sociale energietransitie, wonen, gezonde leefomgeving en democratische vernieuwing. Met professionals, bewoners, ondernemers, overheid en samenleving een … Lees meer
 • Dialoogplein Regio Utrecht: Actieve Mobiliteit
  Dialoogplein Regio Utrecht richt zich op samenwerking op regionaal, provinciaal en lokaal niveau vanuit verschillende perspectieven rond complexe opgaven. Zoals het met betrokkenen onderzoeken, verdiepen en verder brengen van de … Lees meer
 • Trainingen & workshops
  Dialogisch leren, ontwikkelen, werken en veranderen in aansluiting op persoonlijke ervaringen en mogelijkheden is de basis voor alle trainingen en workshops. In de traditie van de ontwikkelingsgerichte psychologie, waarderend onderzoek, … Lees meer
 • Ontmoeting & dialoog
  Dieper inzicht & perspectief Ontmoeting & dialoog helpt om elkaar te begrijpen, thema’s open bespreekbaar te maken, meer zicht te krijgen op het geheel, verschillende perspectieven, een hoopvolle toekomst en … Lees meer
 • Leiderschap, regie en zelforganisatie
  Is er een teveel of tekort aan (persoonlijk) leiderschap, regie en zelforganisatie? Wat voor leider ben jij, wil je zijn en wat werkt? En hoe ga je om met het … Lees meer
 • Expeditie Gemeenschapskracht
  Energie en kracht van bewoners Gemeenschapskracht is de energie die vrijkomt als bewoners elkaar helpen, middelen delen om steeds meer doelen beter te bereiken. Zich inzetten voor wat aan het … Lees meer
 • Inclusief & divers samen leven
  Iedereen wil van betekenis zijn, meedoen, meepraten, meebeslissen en erbij horen. Bij de samenleving, een organisatie, team, samenwerkingsverband, netwerk, gemeenschap in wijk, buurt of straat. De waarde van inclusie en … Lees meer
 • Samenwerken aan een opgave
  “Alleen ga je sneller maar samen kom je verder” leert een oude wijsheid. Vooral in complexe opgaven hebben we elkaar hard nodig. Maar hoe kan de energie, kennis en wijsheid … Lees meer
 • Echte participatie, wat werkt?
  Participeren is spannend, vraagt moed van overheid en burgers en een lange adem. Hoe gaan we om met verschillende perspectieven, wensen, ambities en mogelijkheden in grote maatschappelijke opgaves? Hoe kan … Lees meer
 • Workshop Dialoogontwerp
  Ben je betrokken bij een maatschappelijk vraagstuk, complexe opgave of gezamenlijke ambitie? Heb je meer mensen en verschillende partijen nodig om met elkaar stap voor stap verder te komen? In … Lees meer