Ga naar de inhoud

Samenwerken aan een opgave

  “Alleen ga je sneller maar samen kom je verder” leert een oude wijsheid. Vooral in complexe opgaven hebben we elkaar hard nodig. Maar hoe kan de energie, kennis en wijsheid van alle betrokkenen tot hun recht komen? Hoe komen professionals, raadsleden, maatschappelijke organisaties en (bewoners)initiatieven echt samen verder in een gezamenlijke opgave? En hoe ga je we om met verschillen in belangen, wensen, ambities en mogelijkheden? Wat werkt wel en niet?

  Inspireren en leren

  Laat je inspireren door verhalen van andere organisaties, gemeenten, collega’s. Ontdek nieuwe perspectieven, wat werkt en nodig is voor samenwerking rond gezamenlijke opgaves zoals bv. de energietransitie. Deel ervaringen en dromen, ontdek wat er mogelijk is en wat dit vraagt van betrokkenen. Om met en van elkaar te leren.

  Ruimte voor meerzijdige inbreng

  Een dialoogbijeenkomst is een manier om de veelzijdige inbreng, kennis en wijsheid van inwoners rond bv. aardgasvrije wijken ruimte en plek te geven. Om huurders, eigenaren, ambassadeur, energiecoöperaties, initatiefnemers, ondernemers, experts en andere belanghebbenden actief te betrekken, in het hele traject. Ook in het opstellen  van een participatieplan. Om verschillende gezichtspunten, expertise en belangen rond de tafel te krijgen en gezamenlijk te onderzoeken. Om inzichten uit klimaatgesprekken, wijkdialogen en andere initiatieven mee te nemen. Om gezamenlijk een verhaal, visie voor de toekomst te ontwikkelen die inspireert en betrokkenen perspectief biedt.

  Nieuwe toekomst verbeelden en realiseren

  In een waarderende dialoogbijeenkomst onderzoeken we met elkaar wat werkt bij samenwerking in de energietransitie, en wat dit vraagt. We delen toekomstbeelden, hoe we die vormgeven, wat dit brengt en vraagt? Je ervaart wat waarderend onderzoek met collega professionals uit het hele land brengt. We  delen ervaringen en dromen en sluiten af met het oogsten van inzichten en vervolgacties. Deelnemers gaan naar huis met nieuwe inzichten en een vervolg voor hun eigen praktijk. Met speciale aandacht voor ontwerp en co-creatie van dialoogprocessen die de collectieve energie, kennis en wijsheid in de wijk tot groei en bloei brengen.

  Samen kom je verder

  Laat je inspireren door verschillende praktijkervaringen om samen verder te komen, meer doelen te bereiken. Wat werkt wel en niet? Wat kan anders en beter? En wat leren we van andere ervaringen en perspectieven? Een dialoogworkshop over samenwerken kan een goed begin zijn!