Ga naar de inhoud

Waarover in gesprek?

  Deelnemers sluiten aan omdat ze geinteresseerd zijn in het gespreksthema. In een dialoog wordt dit thema vanuit verschillende verhalen en perspectieven onderzocht. We zoeken in de verhalen naar wat energie geeft, mogelijk is of wordt, naar wat wel werkt en waar we blij van worden.

  Thema voorbereiden

  Kies met elkaar een thema dat leeft, dat meer aandacht verdient, waar mensen meer van willen, verder mee willen komen in wijk, dorp en buurt. Zoek concrete voorbeelden, een verhaal, gedicht, video of persoonlijke voorbeeld dat mensen inspireert om bij dit thema aan te sluiten. Doe een minidialoog met de voorbereidingsgroep om te bepalen of het thema werkt, eventueel aanscherping verdient. Maak een handleiding met kernvragen voor de dialoogbegeleiders en een flyer om deelnemers te werven.

  Hulpvragen thema

  Je kunt de volgende vragen gebruiken om het thema te bepalen als je een dialoog gaat organiseren. De voorbeelden kunnen helpen om aan het denken te zetten, een passend thema te vinden.

  1. Wat verdient positieve aandacht?

  • Van en voor jezelf persoonlijk
  • Op je werk, met collega’s
  • In (samen) bewoners(groepen) verder helpen
  • In de gemeenschap, samenleving, stad, wijk, dorp & buurt
  • In (net)werken met professionals, partners & gemeente

  2.  Waar wil je meer van?

  • Talent (in de buurt/wijk)
  • (Nieuw) Perspectief (in de buurt)
  • Actief (in wijk & buurt)
  • Thuis (in de buurt/wijk)
  • De moeite waard
  • Zin in werk
  • Spannende gesprekken
  • Zin maken & geven
  • Super Solo
  • Alleen verder
  • (Gezonde) Ontmoeting,
  • (Echt) Contact
  • Elkaar zien
  • Erbij Horen
  • Zijn wie je bent
  • Rust in je leven
  • Lekker in je vel
  • Lekker oud (& wijs)
  • Eigenwijs
  • Vriendschap
  • Familie
  • (Ruimte in) Liefde
  • Grenzen
  • Veiligheid
  • Ontdek de ander
  • Een goeie buur (Nabuurschap)
  • Samen leven
  • Ontspannen (in de buurt)
  • Samen buurten
  • Nieuwe kansen
  • Meetellen
  • Meedoen
  • Elkaar (weten te) vinden
  • Gezonde gesprekken
  • Jong, Oud & Nieuw
  • Opnieuw beginnen
  • Vrij bewegen
  • Buitenleven
  • Lekker gezond
  • Groene vingers
  • Leven met de dood
  • Rouwen om verlies
  • Stoppen en starten
  • Leven dat doorgaat
  • Samen opgroeien (& bloeien)
  • Tijd van leven

  3. Hoe motiveer je mensen?

  • Wat levert deelname op voor jezelf? Wie kun je ontmoeten? Waar ga je mee weg?
  • Wat kan deelname voor anderen betekenen, voor de gemeenschap, samenleving, stad, wijk, dorp & buurt
  • Welk verhaal, gedicht, video of persoonlijke voorbeeld zet aan tot denken, dromen of doen?

  Vieringen die verbinden

  Je kunt ook een dialoog, drieluik of serie organiseren in het licht van vieringen, speciale gebeurtenissen, dagen, weken, maanden en het thema hierop aan laten sluiten.  Zoals rond  burendag, vrouwendag, de dag van de buurt, culturele diversiteit, mensenrechten, verzoening, democratie, vrijheid, Europa, vredesweek, week van respect, prokkelweek, biodiversiteit, duurzaamheid, licht, armoede, eenzaamheid, psychiatrie, diversiteit, mantelzorg, week van de dialoog en internationale vieringen