Opbrengsten dialoogworkshop samenwerken

Opbrengsten Dialoogworkshop Samenwerken, 29 maart 2022

 • Werken vanuit rust
 • Een positieve grondhouding
 • In verbinding
 • Blij met deze organisatie en collega’s
 • Leuk om samen een concreet thema te onderzoeken
 • Verhelderend om dialoog principes op papier te zien
 • Je komt echt tot inzicht
 • Echt met elkaar in contact
 • Het maakte me wakker, alert en betrokken
 • Bewustwordingsmoment
 • Dezelfde grondhouding, basishouding
 • Echt een doel
 • Prioriteiten vanuit rust
 • Leuk om met collega’s thema te verdiepen
 • Bewust worden van wederzijdse belangen
 • Vrijheid gevoeld om dromen uit te spreken
 • Het is geweldig wat er is ontstaan in ons groepje
 • Echt in dialoog blijven (geen actie-reactie) maakt het gesprek heel anders
 • Duidelijker wat een dialoog is
 • Het positieve benadrukken
 • Met elkaar helder gekregen wat we nodig hebben
 • Samenwerken vraagt betrokkenheid en uitspreken van belangen
 • Duidelijk welke principes waardevol zijn
 • Samenwerken vraagt wederzijdse inzet en een belang om samen te werken